Vrienden van de Kerk

Vrienden van de Kerk

In het midden van Dreischor staat de eeuwenoude , mooie Adriaanskerk; Gebouwd in de jaren 1342 tot 1450 vergt het onderhoud van een dergelijk “monument” veel geld. Daartoe is in maart 2014 de Stichting Vrienden van de Adriaanskerk opgericht met als hoofddoel om geld bijeen te brengen voor dit onderhoud en zodoende deze prachtige kerk ook voor het nageslacht te behouden.

Over de Stichting

Doel van de stichting

Het doel van de stichting is het verlenen van financiële steun aan het onderhoud van het kerkgebouw, alsmede het conserveren en indien nodig verbeteren van haar bouwkundige staat. De website wil de gebruiker het nodige inzicht verschaffen in haar activiteiten. Het onder de aandacht brengen van het historisch en cultureel belang van het kerkgebouw is ook van groot belang.

Onze missie

Wat doet de stichting ?

Omdat het kerkgebouw niet alleen waardevol in voor leden van de kerkgemeenschap, maar ook voor haar omgeving een cultuurhistorische waarde heeft, wil de stichting Vrienden zoveel mogelijk fondsen werven voor het behoud van de Adriaanskerk. Daartoe organiseert de stichting in het bijzonder ook die activiteiten, waarbij de uitstekende akoestiek tot haar recht komt.

Impressies van evenementen

©vriendenadriaanskerk.nl by Leloux Webdesign