Passieconcert door het Schouws Kamerkoor

Adriaanskerk Ring 1, Dreischor, Zeeland

Onder leiding van dirigent Wim Boer worden delen uit de Missa Brevis gezongen. Na de pauze vertokt het koor de Via Crucis van Franz Liszt.
De Via Crucis is de verklanking van de 14 kruiswegstaties die Liszt als inspiratie bron gebruikte in zijn composities.
Daarnaast is er een lezing van beeldend kunstenaar en ‘Reisenaar’ Willem Hesseling, over zijn schilderwerken van de Kruiswegstaties.
Willem heeft een jaar lang aan de 14 schilderijen gewerkt.

€10

Evensong door het Schouws Kamerkoor, o.l.v. Wim Boer

Adriaanskerk Ring 1, Dreischor, Zeeland

De evensong is een vorm van getijdengebed en is ontworpen tijdens de Engelse Reformatie in de zestiende eeuw. De wortels van de getijden liggen in de vroege kerk. Het dagelijks gebed van de eerste christengemeenten was ontleend aan de joodse tempeldienst in Jeruzalem

€10

English Choral Evensong o.l.v de Engelse dirigent Paul Spicer

Adriaanskerk Ring 1, Dreischor, Zeeland

Internationaal projectkoor. Zangers en zangeressen uit diverse landen, repeteren 2 dagen met elkaar om op zondagmiddag een Choral Evensong uit te voeren. Dit alles onder leiding van de in Engeland bekende dirigent/componist/arrangeur Paul Spicer uit Londen. Voor iedereen die houdt van Engelse kerkmuziek is dit een ‘must’.

€10