Passieconcert door het Schouws Kamerkoor

Adriaanskerk Ring 1, Dreischor, Zeeland

Onder leiding van dirigent Wim Boer worden delen uit de Missa Brevis gezongen. Na de pauze vertokt het koor de Via Crucis van Franz Liszt.
De Via Crucis is de verklanking van de 14 kruiswegstaties die Liszt als inspiratie bron gebruikte in zijn composities.
Daarnaast is er een lezing van beeldend kunstenaar en ‘Reisenaar’ Willem Hesseling, over zijn schilderwerken van de Kruiswegstaties.
Willem heeft een jaar lang aan de 14 schilderijen gewerkt.

€10